vzpomínky, sny, zápisky

Nyt


  Jel jsem nějakou cestou
  byla už tma
  cesta se rozplynula v širší ploše
  hořel tam nějaký oheň
  přijel někdo další ale nevím kdo protže nebyla vidět tvář
  když není vidět tvář nemohu s nikým mluvit
  zastavil jsem a šel k tomu ohni
  byli tam nějací lidé ale nic neříkali
  zdálo se mi, že bych tam neměl správně být
  a že tam nepatřím protože pocházím z jinýho kmene
  mají tam něco co je jen pro ně
  potom jsem se chvíli díval na hvězdy
  nasedl na vozítko a zase odjel pryč

  také tam trochu žili démoni
  nejsou moc vidět ale drží se tam něčeho
  pod koly vozů
  */*////***

  Co je dál?
  zeptej se prosím andělů
  kam mám jít
  kde mám hledat

  a jestli to co dělám není jen oživování mrtvol
  má li cenu jít dál
  jestli je to opravdu to pro co jsem se narodil
  ano jistě, budu prokračovat
  ale forma se může změnit

  zeptej se tedy prosím andělů
  alespoň na to
  kde mám hledat
  oni vědí
  zdálo se mi že jsem už blízko
  nebyl?

  Kdybych tak rozumněl tomu tichu
  je v něm tolik měnících se obrazů
  žádný z nich nedokážu interpretovat
  a proč bych to dělal
  je to větší než myšlení.

  zeptej se tedy prosím andělů
  ještě na to kde hledat
  ale oni se jen usmívají
  a upozorňují
  že předtím je potřeba ještě vykonat něco uvnitř sebe

  sestoupím tedy tam kde je ticho
  a od čeho sám sebe neustále odvádím
  obklopovavše se různými zvuky
  stokrát zopakovanými informacemi
  a tisíckrát poslechnutou zpěvačkou
  je přece ktak krásná
  a tak zajímavá,
  půlku hlavy si barví na černo a druhou nechává světlou


----

  tak tohle je kouzlo podzimu
  vyjdu před dům
  skrz větve se dívá měsíc

  vystupují desítky let staré prožitky
  napojení na celý vesmír
  na stejném místě
  jen stromy větší
  a chata nová


---

  den vytržený ze dna
  kouř šalvěje
  nikam nechoď
  už teď se můžeš podívat dovnitř
  tam co je to ticho
  co hází obrazy
  možná něco prozradí  vynořující se ruka z bažiny
  ukazuje na díru v nebi
  kterou je možné projít někam dál27.9.2018
© 2018 nevim.net @