vzpomínky, sny, zápisky
I. Obraz

  I s naprosto jasným světlem
  tma

  jedu vlakem
  neznám ani místo odjezu
  ani příjezdu

  Mnoho věcí je v rukou přístrojů
  příběh se strácí v mlhách

II. Výpisky zaslechnutých sdělení

  kdyby člověk chtěl, může kdykoliv žít v rajské zahradě
  trhat plody téměř přímo z okna svého domu
  místo toho máme na polích monokultury
  pole jejichž cílem není vytvořit potraviny ale zisk
  díky tomu přemnožené škůdce
  dík tomu vyspělou chemickou válku
  jíme potraviny bez hodnot
  tolik nafty zbytečně
  živiny z půdy odtékají
  na plochách před domy zbytečné trávníky
  a stromy bez plodů


6.4.2015
© 2018 nevim.net @