vzpomínky, sny, zápisky

    Jdu špatně osvětlenou ulicí
    do cíle který si nedokážu představit
    do kterého nelze dojít
    ale jediným možným smyslem života
    je dojít tam.

Zde hromadím to, co nelze zařadit do současného světa, protože to není určeno pro to zisk.

Dnešní doba, civilizace, nesmírně zatvrzuje a zabíjí kreativitu. Zhypnotizovaní lidé trpí v záplavě zbytečností které jsou nuceni stále vyrábět. Někteří proto, že se snaží přežít, jiní proto, že jsou falešně přesvědčeni o nedostatku čehokoliv. Energie v podobě peněz je hromadně vysávána hrstkou nejbohatších otrokářů. Chybí rovnováha.

Systém tak jak funguje, nemůže dlouho vytrvat, protože duše člověka už jím není sycena. Současný stav strácí podporu a postupně se rozdrolí.

© 2018 nevim.net @